Naar de homepage


www.domburg.nl

www.htm.net

www.topkapi-scheveningen.nl

www.fonds1818.nl

Novotel Den Haag City Centre

 

 Wilt u reageren? Stuur dan een e-mail naar één van de contactpersonen.
 


Maandag 12 mei 2008

Reactie op artikel Trouw Podium 09-05-2008, Ronald Sörensen (Fractievoorzitter Leefbaar Rotterdam):
Allochtonen speelden geen rol in bevrijding (opinie)

Sörensen negeert bewust historische feiten

Sörensen beschuldigt in zijn bijdrage aan Podium van 9 mei jl. staatssecretaris Bussemaker impliciet van het bewust verdraaien van historische feiten ten behoeve van haar politieke agenda. In het verleden zijn dergelijke verdraaiingen gebruikt om haat te zaaien en zo mensen oorlogsbereid te maken. Een opmerkelijke aanval, want het is juist Sörensen die de historische feiten ontkent ten behoeve van zijn politieke agenda. Want hij gebruikt twee zeer aanvechtbare argumenten:
1. De 20 Noord-Afrikaanse soldaten die in Kapelle begraven zijn, zijn in 1940 gesneuveld.
2. De soldaten uit Marokko en andere Afrikaanse gebieden vochten in het Franse leger.
Waarom verdienen soldaten die in 1940 gesneuveld zijn, zoals de in Kapelle begraven Marokkaanse soldaten, geen respect als we de hoge prijs herdenken die de bevrijding van ons land gevraagd heeft? We herdenken op 4 mei toch niet alleen de gevallenen uit 1945? Waarom de rol van bijvoorbeeld de Marokkaanse soldaten in 1943 in Italië, van groot belang voor het verslaan van Nazi-Duitsland, ontkennen? Dat Marokko onder Frans bestuur stond, maakt deze strijders niet minder Marokkaans. Hetzelfde geldt voor de overige Afrikaanse militairen in Frans uniform die voor de vrijheid van Europa gesneuveld zijn.
Het lijkt er op dat Sörensen koste wat het koste wil voorkomen dat Nederlanders met Marokkaanse wortels een stuk Nederlandse geschiedenis ook als hun geschiedenis kunnen beschouwen en dat autochtone Nederlanders een stuk Marokkaanse geschiedenis ook als hun geschiedenis gaan beschouwen. Want dan dreigt het gevaar dat we met respect voor elkaar gaan samenleven. En dat past niet in de politieke agenda van Sörensen en de zijnen, die garen spinnen bij het zaaien van tweedracht in onze samenleving.

Jeannot Kant, Den Haag

 


Woensdag 7 mei 2008

Geachte heer Achahboun,

Met belangstelling heb ik uw e-mail van 15 april jl. gelezen met de uitnodiging tot het bijwonen van de herdenkingsplechtigheid op 14 mei.
Uw initiatief past prima in het gemeentelijk beleid Burgerschap voor wat betreft het domein investeren in verbinden gericht op ontmoeting, dialoog, samen dingen doen en wederzijdse hulp.
U stelt op een creatieve wijze de rol van de Marokkanen bij de bevrijding van Europa en vooral Nederland aan de orde en legt daarbij een verbinding met de jongeren in onze stad. U levert hiermede een welkome bijdrage aan het verbeteren van het imago van de Nederlanders van Marokkaanse oorsprong en het gevoel van bevrijding onder de jongeren.
Het spijt me dan ook zeer u te moeten mededelen dat ik uw activiteit niet kan bijwonen omdat ik in deze periode op werkbezoek in buitenland ben. Ik wens u desalniettemin veel succes toe met de uitvoering van deze activiteit.

Met vriendelijke groet,

Rabin Baldewsingh,
Wethouder


Lees reacties
© 2008 Unicorn Webdesign